Milan Řeřicha a jeho prezentace RZ klarinetů na Hudební akademii Ferenze Liszta v Budapešti

20.11.2016

Mistrovský kurz s Milanem Řeřichou a prezentace klarinetů českého výrobce RZ Woodwind Manufacturing na Hudební akademii Ferenze Liszta proběhl při příležitosti XVI. ročníku Big Band Festivalu 9. - 13. 11. 2016.