Milan Řeřicha při prezentaci RZ v Budapešti

Mistrovský kurz s Milanem Řeřichou a prezentace klarinetů českého výrobce RZ Woodwind Manufacturing na hudební akademii Music Academy of Ferenz Liszt a při příležitosti XVI. ročníku Big Band Festivalu proběhl 9. - 13. 11. 2016.