První dlouhohrající deska Milana Řeřichy

Gramofonová deska Mozartova Klarinetového koncertu A dur, originálně upraveného pro klarinet a dechový orchestr byla vydána Nadačním fondem Gabrielis na počest druhého Benefičního večera, který se konal 31. 3. 2017 v Hotelu Akademie Naháč. Fond Gabrielis pomáhá mimo jiné v problematice Alzheimerovi choroby a podporuje handikepované. Milan Řeřicha je jedním ze čtyř spolupracujících patronů a díky Gabrielis a EMR - Marcophon tato světově unikátní nahrávka mohla vyjít na LP nosiči.