Svatováclavský koncert v Jezvé s Milanem Řeřichou a kvartetem Energie Nove na Lípa Musica 2018 - mezinárodní hudební festival

10.10.2018

Svátek svatého Václava slaví Lípa Musica už jedenáctým rokem v kostele sv. Vavřince v Jezvé. Letos se v místním vyprodaném svatostánku představil klarinetový virtuóz Milan Řeřicha společně se švýcarským smyčcovým kvartetem Energie Nove. Slavnostní klasicistně-romantický kvintetový program byl ukázkou svrchovaného uměleckého mistrovství plného napětí, vroucí vášně i něžného citu. Excelentní interpretace opřená o neoddiskutovatelnou řemeslnou kvalitu hry i přirozenost a lidskost uměleckého projevu strhla jezvecké publikum k spontánně nadšeným ovacím vstoje. Více také zde.